دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات
 
ردیف کد درس نام درس تاریخ تحویل مقطع  
1 141109 مقدمات طراحی معماری 1 96/3/16 ترم 2  
2 141104 بیان معماری 1 96/3/10  
3 141106 هندسه مناظر و مرایا 96/3/8  
4 141134 مصالح ساختمانی 96/3/13  
5 141128 تأسیسات مکانیکی روز امتحان96/3/31 ترم4  
6 141108 انسان-طبیعت-معماری 96/3/7  
7 141121 آشنایی با معماری جهان 96/3/16  
8 141122 برداشت از بناهای تاریخی 96/3/10  
9 141139 طرح معماری1 96/3/17  
10 141133 مدیریت و تشکیلات کارگاه  96/3/13 ترم6  
11 141124 آشنایی با معماری معاصر 96/3/7  
12 141136 ساختمان 2 و گزارش کارگاه 96/3/10  
13 141141 طرح معماری3 96/3/17  
14 141137 روستا1 96/3/6  
15 141133 مدیریت و تشکیلات کارگاه  96/3/13 ترم8  
16 141155 طرح معماری5 96/3/17  
17 141153 آشنایی با مرمت ابنیه 96/3/10  
18 141156 طراحی فنی 96/3/23  
اساتید محترم توجه داشته باشند تحویل هردرس بعهده خود استاد درس بوده و طبق تایم تعیین شده باحضور دانشجو واستاددرس درهفته آخرکلاس  تحویلها بررسی و به دانشجویان تحویل داده شود ازانجا که زمان تحویلها با شروع امتحانات همزمان میباشد بنابراین کلیه کارها تا قبل ازشروع امتحانات توسط اساتید بررسی شده و به دانشجویان برگردانده شود گروه درقبال تحویل دانشجویان هیچ گونه تعهدی ندارد.