دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      نمایشگاه استاد کاظمی
 
.
 
      اطلاعیه های دانشجویی
 
 
      تقویم پژوهشی نیمسال اول 93-94
 
تقویم پژوهشی معماری، نیمسال اول 93-94


  برای دریافت تقویم پژوهشی
اینجا را کلیک نمایید.

ردیف
تاریخ
سخنران
موضوع سخنرانی
پیوست
1
93/07/15
آقای مهندس یوسفی
پدافند غیر عامل در معماری
چکیده
2
93/07/22
حلقه پژوهشی کاشانه کاشانی
(دکتر نقره کار و پژوهشیاران)
در جستجوی اصول و الگوهای طراحی کاشانه کاشانی

3
93/07/29 آقای مهندس محسنی
کارگاه معماری داخلی در بناهای تاریخی

4
93/08/06 آقای دکتر خانمحمدی
معماری خودکفا (مسکن)

5
93/08/20 آقای دکتر اسلامی
فرآیند طراحی و تأثیر اندیشه اسلامی در آن

6
93/08/27 آقای دکتر کاوان
بررسی و تحلیل تکنیک های تصمیم

7
93/09/04 آقای دکتر جورابچی
تجربیات معماری آمریکا

8
93/09/18 آقای مهندس ممتحن
مولفه های تاثیرگذار در آموزش دروس پایه معماری


 
شرایط ثبت نام سخنرانی های منطقه ای سخنرانی های درون دانشگاهی
مکان ثبت نام
مرکز پژوهشی معماری
مرکز پژوهشی معماری
زمان ثبت نام
2هفته قبل از تاریخ برگزاری سخنرانی 30 مهر
حدنصاب
40 نفر 20 نفر
هزینه
150000ریال رایگان
توضیحات
زمان ثبت نام سخنرانی مهندس یوسفی با موضوع "پدافند غیرعامل در معماری" تا 12مهر می باشد. زمان ثبت نام سخنرانی مهندس محسنی با موضوع"معماری داخلی در بناهای تاریخی" تا 20مهر می باشد.
 
       اخبار و رویدادها