دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مرکز کامپیوتر
کارشناس مسئول مرکز کامپیوتر :

 
حسن غیاثی

Email: ghiasy@kashanu.ac.ir
تلفن:
031-5591-3137
031-5591-3136


  زمان برگزاری کلاس های ترم جاری در سایت دانشکده

ردیف روز ساعت درس استاد گروه
1 شنبه ها 8 تا 10 برنامه های کاربردی کامپیوتر (Excel-Word)

مهندس خدمتی

کارکنان
2 یکشنبه ها 9 تا 12 آشنایی با کامپیوتر

دکتر خاتمی

فرش
3 یکشنبه ها 13 تا 18 طراحی گلیم نرم افزار (PhotoShop)

استاد قشقایی

فرش
4 دوشنبه ها 14 تا 16 نرم افزار تخصصی (PhotoShop)

استاد سجادی

کارآفرینی
5 سه شنبه ها 9 تا 12 کاربرد نرم افزار های تخصصی (Booria) استاد عزیزی-الهامی فرش
6 سه شنبه ها 14 تا 17 آشنایی با کامپیوتر دکتر خاتمی
 فرش
7
چهارشنبه 8 تا 10 برنامه های کاربردی کامپیوتر (Excel-Word)

مهندس خدمتی

کارکنان
8 چهارشنبه 13 تا 18 کاربرد کامپیوتر در معماری (Autocad) استادحسنی مقدم معماری
 

روز

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

شنبه

کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

دکترخاتمی

 

استاد قشقایی

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

کارآفرینی

 

 

 

سه شنبه

 

استادعزیزی/ الهامی

 

 

دکترخاتمی

 

 

چهارشنبه

کارکنان

 

 

 

استاد حسنی مقدم

 ساعت کاری سایت دانشکده : شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 7.30 لغایت 17.30

 
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اطلاعیه های مرکز کامپیوتر
تعداد بازديد از اين صفحه : 1953