دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • گروه های آموزشی > باستان شناسی
مدیر گروه باستان شناسی:

دکترلیلا مکوندی

 http://makvandil.kashanu.ac.ir

Email: Makvandi.L@kashanu.ac.ir

تلفن:031-5591-3168


 

برنامه هفتگی حضور اعضاء هیئت علمی در دانشکده
تعداد بازديد از اين صفحه : 3250