دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • گروه های آموزشی > فناوری معماری
مدیر گروه فناوری معماری:

دکترحمیدرضا فرشچی

http://farshchi.kashanu.ac.ir

Email: farshchi46@kashanu.ac.ir

تلفن:031-5591-3147
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 2608