دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • پایان نامه ها > ارشد هنر اسلامی

ردیف

نام دانشجو

عنوان

استاد راهنما

تاریخ دفاع

چکیده

1

رقیه راسخ تلخداش

پژوهشی بر ساخت لعاب های کریستالی و بهره وری آن در سرامیک   اسلامی

دکتر احمد اکبری

دی ماه 89

چکیده

2

مهدی رجایی

پژوهشی در کاشی های مزین به اسماء الحسنی در مساجد جامع ایران

دکتر امیر حسین چیت سازیان

تیرماه90

چکیده

3

رویا جمالی

تجلی ارزش های زیبایی شناسی رنگ ونقش در آثار سفال و سرامیک دوره سلجوقی با تاکید بر آثار مینایی

دکتر امیرحسین چیت سازیان

دی ماه90

چکیده

4

سیده نرگس سعادت میر قدیم

تاثیر شعر بر روی سفال ایران دوره اسلامی  

مهندس عباس اکبری
دکتر سید محمد راستگوفر

دی ماه 90

چکیده

5

محمدرضا نصیری اندریان

بررسی تطبیقی سفال نگاره ها با نگارگری دوره سلجوقی

دکتر عباس اکبری

بهمن ماه90 چکیده
6 لیلا مکوندی
 رقم بر سفالینه های دوره اسلامی ایران از سده یکم تا نهم هجری دکتر عباس اکبری
دکتر لبوالقاسم دادور
بهمن ماه 90 چکیده
7 شیوا شادلو لعاب مینایی پیدایش و تحولات آن در سفال اسلامی دکتر عباس اکبری
دکتر ابوالقاسم دادور
بهمن ماه 90 چکیده
8 محبوبه حسینی یزدی نژاد بررسی سفالینه های غیر نوشتاری نیشابور سده
(3 تا5 هجری)
دکتر عباس اکبری بهمن ماه 90  چکیده
9 زهرا خوشدل
بررسی تطبیقی نقاشی کاشی های کاخ گلستان با نقش وطرح های فرش قاجار
( تاکید بر فرش کاشان)
دکتر عباس اکبری اسفندماه 91 چکیده
10 محبوبه روستایی تناسبات در طراحی کتیبه های ظروف سفالین نیشابوردر قرون 3و 4ه.ق. دکتر امیرحسین چیت سازیان بهمن ماه 90 چکیده
11 نازنین کوه زاد بررسی نقوش و نمادهای آئینی در سفالینه های دوران اسلامی ایران دکتر ابوالقاسم دادور
مهندس عباس اکبری
بهمن ماه 89 چکیده
12 ساره بهمنی پژوهشی در سفالینه های اسلامی گنجینه های شیراز وآسیب شناسی دکتر ابوالقاسم دادور
دکترصمد سامانیان
 شهریورماه92 چکیده
13 بتول لطفی سفال تیموری ،فقدان اطلاعات وخوانش جدید دکتر عباس اکبری
دکتر محسن جاوری
دی ماه 92 چکیده
14 علی صادقی طاهری مطالعه تطبیقی سفالگری دوره صفوی وعثمانی قرن دهم ویازدهم هجری دکتر عباس اکبری بهمن ماه 92 چکیده
15 پریا ستاری قهفرخی مطالعه وتحلیل نقش موجودات اساطیر برروی سفالینه های سده ی دوم تا هشتم هجری ایران دکتر محسن جاوری
دکتر عباس اکبری
شهریور93 چکیده
16 مریم توسلی رکن آبادی پیدایش وسیر تحول فناوری سفال سایه نما دکتر عباس اکبری
دکتر محسن جاوری
ابان 93 چکیده
17 عقیل سیستانی بررسی نقوش مشترک در هنر کاشیکاری ومعماری شهر کرمان وماهان با نقوش گلیم منطقه در دوران اسلامی دکتر عباس اکبری
دکتر امیر حسین چیت سازیان
بهمن ماه 93 چکیده
18 انیسه سادات موسوی لاجوردینه،درخشش وافول آن درسفال ایران دکتر عباس اکبری
دکتر امیر حسین چیت سازیان
بهمن ماه 93 چکیده
19 مهشید جعفری نمود پوشاک بر سفالینه های اسلامی ایران دکتر عباس اکبری
مهندس حسن عزیزی
بهمن ماه 93 چکیده
20 خاطره دهقان بازنمایی تصویر زن برسفال اسلامی ایران از قرن اول هجری تا پایان قرن چهارده هجری دکتر عباس اکبری
دکتر ابوالقاسم دادور
بهمن ماه 93 چکیده
21 زینب براتی تپولوژی سفالینه های سده1-11ه.ق دوره اسلامی ایرانی
ویژگی ها ومشخصات آن
دکتر عباس اکبری
مهندس حسن عزیزی
بهمن 93 چکیده
22 پریسا امیر حاجیلو مطالعه تطبیقی فرم سفال وتنگ بری های دوره صفویی،مطالعه موردی کوشک هشت بهشت وکاخ عالی قاپو  دکتر سعید امیرحاجیلو
ابوالفضل عرب بیگی
 
 شهریور94  چکیده
23 زهرا ایلانلو مقدم بررسی نقاشی گلابه ای در سفالینه های اسلامی ایران دکتر عباس اکبری بهمن94 چکیده
24 مژگان محمود زاده وزیری تعامل فرم ونقش در سفالگری دوران اسلامی ایران) قرن اول هجریتا قرن چهاردهم هجری قمری دکتر عباس اکبری
دکتر ابوالقاسم دادور
 بهمن 94  چکیده
25 احسان هژبری بررسی سیر تحول شیوه ی لعاب پاشیده در سفالینه های ایران و چین دکتر عباس اکبری
دکترامیرحسین چیت سازیان
 بهمن 94  چکیده
26 اصغر نجف پور مطالعه تطبیقی مواد و ترکیبات لعاب و نقوش کاشی در دوره صفویان و سه دوره بعد از آن (افشاریان، زندیان و قاجاریان) دکتر احمد اکبری
دکتر جواد دیواندری
شهریور95 چکیده
27 فرید پوررنجبر نصرآبادی تأثیر متقابل سفال و فلز اسلامی ایران دکتر عباس اکبری
دکتر امیرحسین چیت سازیان
بهمن ماه 9 چکیده
تعداد بازديد از اين صفحه : 4367