دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • پایان نامه ها > ارشد باستان شناسی
 
ردیف نام دانشجوئی عنوان استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع چکیده
 1   الهه کربلایی   تبیین ویژگی‌های شهرسازی و معماری محوطه‌ی تاریخی فیض‌آباد کاشان   دکتررضا نوری شادمهانی   دکترمحسن جاوری   پاییز95 چکیده
2 فریبا سلمانی ام آباد بررسی باستانشناختی پلهای دورهی صفویه در استان اردبیل  دکترمحسن جاوری
  دکتررضا نوری شادمهانی
  بهمن 95 چکیده
تعداد بازديد از اين صفحه : 539