دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دوره های آموزشی > ارشدهنراسلامی.سفال سرامیک

تعریف واهداف

 

دوره کارشناسی ارشد هنر اسلامی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف و ضروزت آن به قرار زیر است:

معرفی و شناسایی ویژگی های هنر اسلامی و آشنا شدن اقشار مختلف جامعه با میراث و هویت فرهنگی خویش

تلاش برای شناخت ارزش های هنر اسلامی با توجه به نیازها و امکانات روز و خواسته های آینده

کوشش در جهت نوآوری ها در زمینه هنر اسلامی ایران مطابق با امکانات موجود و شرایط زمانی. 

 

طول دوره آموزشی

 

طول متوسط دوره کارشناسی ارشد هنر اسلامی 2 سال و یا 4 نیمسال تحصیلی است.

 

 تعداد واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی این دوره32واحد برطبق تقسیم بندی ذیل میباشد:

دروس اصلی تخصصی

18واحد

 

دروس اختیاری

8واحد

 

رساله نهائی

6واحد

 

جمع

32

 

 جداول دروس

دروس پیشنیاز

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

43502

آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

2

32

43505

روش تحقیق

2

32

 دروس اصلی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

43509

هنر از منظر حکمت – فلسفه و کلام اسلامی

2

32

43510

مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی

2

32

43511

مطالعات تطیبقی هنر اسلامی

2

32

43512

رمز و نماد در هنر های اسلامی ایران

2

32

 دروس تخصصی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

43513

کارگاه سفال (1)

2

96

43514

کارگاه سفال (2)

2

96

43515

کارگاه لعاب

3

144

43516

کارگاه نقاشی روی سفال

3

144

43517

پایان نامه

6

96

 

دروس اختیاری

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

43533

زبان تخصصی

2

48

43535

بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب هنری

2

32

43539

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای پیش از اسلام ایران

2

32

43545

کارگاه کاشی

2

96

تعداد بازديد از اين صفحه : 3469