دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دوره های آموزشی > ارشد فرش > گرایش طراحی

تعریف و اهداف

دوره کارشناسی ارشد فرش یکی از دوره های آموزش عالی است که با هدف تربیت افراد متخصص و محقق در زمینه های مختلف فرش دستباف ایجاد می شود و فارغ التحصیلان آن خواهند توانست هم به عنوان مدرس و هم پژوهشگر در مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مربوطه فعالیت نمایند و یا به عنوان متخصص فرش در سازمانهای ذیربط در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در سطوح ملی و استانی و در داخل وخارج از کشور به برنامه ریزی، هدایت، مدیریت و ساماندهی در جهت اعتلای فرش ایران بپردازند.
1-حفظ، احیاء و اعتلای هنر صناعی فرش از طریق نهادینه کردن آموزش و پژوهش در سطوح عالی.
2- تربیت محققین کارآمد و مدرس آکادمیک این رشته.
3- تربیت متخصصین و برنامه ریزان و مشاوران ارشد مورد نیاز.
4- تربیت مدیران ارشد در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی فرش.
5- تربیت کارشناسان خلاق و نوآور در طرح و نقش، رنگ آمیزی و زیبایی شناسی فرش.
6- ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته در مقاطع مختلف و متفاوت آموزشی.
7- ارتقاء کیفی فرش در ابعاد گوناگون فنی و هنری آن.

طول دوره آموزشی و شکل نظام

طول متوسط دوره رشته کارشناسی ارشد فرش در گرایشهای مختلف پنج نیمسال یا 5/2 سال است و حداکثر 3 سال طول خواهد کشید. بر تمامی این دانشجویانی که وارد این دوره می شوند لازم است دروس پیشنیاز را طبق جدول شماره 1 تا سقف 16 واحد به تشخیص گروه بگذرانند.

واحدهای درسی

 

دروس این دوره در گرایشهای مختلف به شرح ذیل می باشد.

 

دروس اصلی و پایه

10واحد

 

دروس تخصصی گرایشها

16واحد

 

پایان نامه

6واحد

 


جداول دروس

دروس پیش نیاز

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

145401

زبان خارجه تخصصی

2

34

 

145402

کاربردکامپیوتر

2

51

 

145403

کارگاه روش تحقیق در فرش

2

51

 

145403

مبانی اقتصاد فرش

2

34

 

145405

آمار و کاربرد آن در مدیریت

2

34

 

145406

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

2

34

 

145407

تحلیل آماری در مدیریت

2

34

 

145408

مهندسی انسانی در تولید فرش

2

51

 

145409

شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی

2

34

 

145410

علوم الیاف و آزمایشگاه

2

68

 

145411

اصول رنگرزی

2

68

 

145412

کنترل کیفیت و استانداردهای فرش

2

51

 

145413

اصول و روشهای طراحی سنتی

2

51

 

145414

طراحی فرش

2

51

 

145415

اصول و روشهای رنگ ونقطه

2

51

 

145416

اصول و روشهای نگارگری

2

51

 


دروس اصلی و پایه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

145421

سیر تحول و تکامل تاریخی فرش

2

34

 

145422

فرش و نیاز های معاصر

2

34

 

145423

مبانی و اصول مدیریت کیفیت

2

34

 

145424

حکمت هنر

2

34

 

145425

مبانی زیبایی شناسی هنر فرش

2

34

 


دروس تخصصی گرایش طراحی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

145551

سیر تحول طرح و رنگ در فرش ایران

2

34

 

145552

بررسی و تحلیل نقوش و نمادها در فرش ایران

2

34

 

145553

کارگاه طراحی پیشرفته1

2

51

 

145554

کارگاه طراحی پیشرفته2

2

51

 

145555

کارگاه طراحی پیشرفته3

3

48

 

145556

رنگ شناسی تخصصی در طراحی فرش

2

51

 

145557

کاربرد نرم افزارهای تخصصی در طراحی فرش

2

51

 

145558

تجزیه و تحلیل وترکیب رنگ در فرش

2

51

 

145561

پایان نامه طراحی

6

102

 

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 4448