دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   افسانه   آخوندزاده   مهندسی معماری   كارشناس مرکز پژوهشی معماری/ کارشناس مجله مطالعات معماری ایران   دانشكده معماري وهنر   کارشناسی ارشد 
 2   علیرضا   آذری فرد   اقتصاد اجتماعی   مسئول دفتر دانشكده   دانشكده معماري وهنر   ديپلم 
 3   محمد جواد   باقری   لیسانس باستان شناسی   کارشناس گروه باستان شناسی   دانشکده معماری وهنر   کارشناسی 
 4   حسن   رعیت مقدم   صنایع دستی   کارشناس مسؤل کارگاههای صنایع دستی   مجموعه كارگاهها   کارشناسی 
 5   نرجس   زیبایی   مهندسی تکنولوژی نساجی   کارشناس مسئول آزمایشگاه هاي فرش   دانشكده معماري وهنر   کارشناسی ارشد 
 6   زهرا   شریف فر   مهندسی تکنولوژی معماری   كارشناس مركز اسنادمعماری   دانشكده معماري وهنر   كارشناسي 
 7   زهرا   شریفی   زبان وادبیات فارسی   كارشناس گروه معماري   دانشكده معماري وهنر   کارشناسی 
 8   محمد حسین   صادقی   مشاوره حقوقی   مسئول سمعی و بصری و کارگاه عکاسی   ساختمان اسلامی   کاردانی 
 9   عباس   صانعی نژاد   مهندسی فناوری اطلاعات وارتباطات   کارشناس گروه فرش وصنایع دستی   دانشكده معماري وهنر   کارشناسی 
 10   مجید   عباسپور   ادبیات فارسی   کمک کتابدار   دانشكده معماري وهنر   کارشناسی 
 11   حسن   غیاثی   مهندسی کامپیوتر. نرم افزار   کارشناس مسئول مرکز کامپیوتر   ساختمان اسلامی   کارشناسی ارشد 
 12   حسن   فلاح   مدیریت دولتی   کارشناس مسئول آموزش   ساختمان اسلامی   کارشناسی ارشد 
 13   مجتبی   معینیان   فرش   کارشناس پژوهشکده فرش   دانشكده معماري وهنر   کارشناسی 
 14   محمد   ملکی   مشاوره حقوقی   کمک كارشناس آموزش   ساختمان اسلامی   کاردانی 
 15   مراد   ملکی   کشت گیاهان دارویی   متصدی امور دفتری   دانشكده معماري وهنر   ديپلم 
 16   فاطمه   میرزابیگی   مدیریت خانواده   کمک کتابدار   دانشكده معماري وهنر   ديپلم 
 17   معصومه   میرزایی   کتابداری   کارشناس مسئول کتابخانه   دانشكده معماري وهنر   کارشناسی