دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      اطلاعیه های دانشجویی
 
 
      مناسبت هفته پژوهش گروه هنر اسلامی وپژوهش هنر سخنرانی با موضوع هنر وزیبایی در اندیشه هانری کربن برگزا
 
 
      تجربه های طراحی،ساخت و نصب سازه های فضایی،گنبد های ژئودزی و سازه های کابلی
 
 
       اخبار و رویدادها