دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   علی رضا   آذری فرد   03155913130      دانشکده معماری وهنر   مسئول دفتر 
 2   حسن   فلاح   03155913140      دانشکده معماری وهنر   کارشناس مسئول آموزش 
 3   احمد   اکبری   03155913131      دانشکده معماری وهنر   ریاست دانشکده 
 4   فاکس   دانشکده   03155913132      دانشکده معماری وهنر   ......... 
 5   رضا   نوری شادمهانی   03155913150      دانشکده معماری وهنر   معاون آموزشی 
 6   جواد   دیواندری   03155913149      دانشکده معماری وهنر   معاون پژوهشی 
 7   امیر حسین   چیت سازیان   03155913169      دانشکده معماری وهنر   مدیر گروه ارشد پژوهش 
 8   حسن   عزیزی   03155913144      دانشکده معماری وهنر   مدیر گروه فرش 
 9   عباس   صانعی نژاد   03155913145      دانشکده معماری وهنر   کارشناس گروه فرش 
 10   عباس   صانعی نژاد   03155913157      دانشکده معماری وهنر   کارشناس گروه صنایع دستی 
 11   ابوالفضل   عرب بیگی   03155913156      دانشکده معماری وهنر   مدیر گروه صنایع دستی 
 12   لیلا   مکوندی   03155913168      دانشکده معماری وهنر   مدیر گروه باستان شناسی 
 13   محمدجواد   باقری   03155913121      دانشکده معماری وهنر   کارشناس گروه باستان شناسی 
 14   حمیدرضا   فرشچی   03155913162      دانشکده معماری وهنر   مدیر گروه معماری 
 15   زهرا   شریفی   03155913147      دانشکده معماری وهنر   کارشناس گروه معماری 
 16   امیرحسین   صادقپور   03155913166      دانشکده معماری وهنر   مدیرگروه تکنولوژی 
 17   احمد   دانایی نیا   03155913175      دانشکده معماری وهنر   مدیر گروه پردیس 
 18   محمد   ملکی   03155913141      دانشکده معماری وهنر   کارشناس آموزش 
 19   معصومه   میرزایی   03155913152      دانشکده معماری وهنر   کارشناس مسئول کتابخانه 
 20   فاطمه   میرزابیگی   03155913153      دانشکده معماری وهنر   کتابدار 
1 2 3