ارشدفناوری معماری

 

 

تعریف و اهداف

 

 

هدف از رشته تکنولوژی معماری عبارت است از کسب مهارت دربکارگیری تکنولوژی و فنون ساختمان، درصورت سنتی و مدرن باتوجه به هویت، فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی می باشد. این رشته سعی دارد تا توجه ویژه ای به جایگاه فنون ساختمان درروند طراحی معماری نماید.

 

 

طول دوره آموزشی

 

 

دوره آموزشی رشته تکنولوژری معماری طبق ضوابط مصوبات 2 سال است. ونظام آموزشی آن واحدی است و کلیه دروس در4 نیمسال ارائه میگردد.

 

 

واحدهای درسی

 

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی 32واحد برطبق تقسیم بندی ذیل می باشد

 

1-2- دروس اصلی

24 واحد

 

 

2-3 -دروس اختیاری

8 واحد

 

 

3-3- دروس جبرانی

12 واحد

دروس پیشنیاز باتشخیص گروه دردوره کارشناسی  ارائه خواهد شد.

 

دانشجویان باید دو درس از چهار درس اختیاری ارائه شده در نیمسال سوم را انتخاب کنند

 

 

جداول دروس

 

 

دروس پایه

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

1

پروژه تکنولوژی معماری (1)

4

32

 

2

سیستم های ساختمانی پیشرفته (1)

2

16

 

3

علوم و تکنولوژی مصالح ساختمانی

2

16

 

4

پروژه تکنولوژی معماری (2)

4

32

 

5

علوم ساختمان پیشرفته

2

16

 

6

طراحی سیستم های پیش ساخته

2

16

 

7

سیستم های ساختمانی پیشرفته (2)

2

16

 

8

مبانی مهندسی زلزله در معماری

2

16

 

9

پروژه تکنولوژی معماری (3)

4

32

 

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

1

زبان تخصصی

2

32

 

2

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

2

16

 

3

آسیب شناسی و ترمیم ساختمان

2

16

 

4

آزمایشگاه مصالح ساختمان

2

-

 

5

عناصر ساختمانی در فناوری نوین

2

16

 

6

کاربرد کامپیوتر در تکنولوژی معماری

2

16

 

7

پروژه تاسیسات ساختمان

2

16

 

 

دروس کمبود (جبرانی)

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

1

پروژه طراحی معماری

5

32

 

2

سیستم های سازه ای

3

48

 

3

فنون ساخت

2

32

 

4

علوم ساختمان

2

16

 

5

طرح معماری(5)

5

17

 

6

طراحی فنی

3

17

 

7

طرح نهایی

6

-