مرکز کامپیوتر


 

 
 

کارشناس مسئول مرکز کامپیوتر

مهندس حسن غیاثی

تلفن:
031-5591-3137

031-5591-3136

Email : ghiasy@kashanu.ac.ir

 

کلاسهای آموزشی ترم جاری سایت دانشکده

ردیف روز ساعت استاد عنوان درس گروه
1 شنبه        
2 یکشنبه        
3 دوشنبه 8 الی 16 قشقائی فر طراحی گلیم فرش
4 سه شنبه        
5 چهارشنبه        

6