ارشد باستان شناسی

 

ردیف نام دانشجوئی عنوان استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع  چکیده
 1   الهه کربلایی   تبیین ویژگی‌های شهرسازی و معماری محوطه‌ی تاریخی فیض‌آباد کاشان   دکتررضا نوری شادمهانی   دکترمحسن جاوری   پاییز95 چکیده
2 فریبا سلمانی ام آباد بررسی باستانشناختی پلهای دورهی صفویه در استان اردبیل  دکترمحسن جاوری
  دکتررضا نوری شادمهانی
- بهمن 95 چکیده
3 زهرا اسماعیلی مطالعه و بررسی باستان شناختی محوطه ایلخانی فیض آباد کاشان

  دکتررضا نوری شادمهانی

دکترمحسن جاوری

- تیر96 چکیده
4 حامد خلیفه آرانی شکل گیری و توسعه بافت تاریخی آران

دکتر محسن جاوری

دکتر رضا نوری شادمهانی

- آبان 96 چکیده
5 مهران خالدی پاوه اشیاء فلزی نو یافته دوره ساسانی در غرب ایران دکتر محسن جاوری دکتر عباسعلی رضائی نیا دی 96 چکیده
6 فریبا امیرکمالی بازخوانی کتیبه های معماری در نگاره های بهزاد(عصر تیموری) دکتر رضا نوری شادمهانی دکتر محسن جاوری شهریور96 چکیده
7 مهدی شیخ زاده بیدگلی انبارداری و کنترل کالا در بایگانی باروی تختجمشید دکتر لیلا مکوندی - بهمن 96 چکیده
8 علی خلیلی باستان شناسی معاصر روستای ارباب رعیتی لنگان

دکتر رضا نوری شادمهانی

دکتر جواد حسین زاده ساداتی

- شهریورماه 97 چکیده
9 سید عنایت الله موسوی بررسی باستان شناختی زیارتگاه خواجه عبدالله انصاری در هرات

دکتر رضانوری شادمهامی

دکتر محسن جاوری

- شهریور 97 چکیده
10 مهدی آتش تر گاهنگاری مسجد جامع اردستان بر اساس داده های باستان شناسی دکتر محسن جاوری دکتر رضانوری شادمهانی بهمن 97 چکیده
11 عادل آل حسن مطالعه و بررسی قوم باستان شناختی گورستان های جوامع کوچ رو و روستانشینان بختیاری (مطالعه موردی: طایفه
بهداروند)
دکتر جواد حسین زاده ساداتی - بهمن 97 چکیده
12 رویا عریضی تحلیل سبک شناسی دیوارنگاره های خانه حکیم باشی کاشان

دکتررضا نوری شادمهانی

دکترمحسن جاوری

- بهمن 97 چکیده
13 الهه بافتده امیری تحلیل گرایش های سیاسی و مذهبی در سکه های آل بویه فارس

دکتررضا نوری شادمهانی

دکترمحسن جاوری

- اردیبهشت 98 چکیده
14 حسین امید خواه شکل گیری و توسعه تاریخی شهر قم

دکتررضا نوری شادمهانی

دکترمحسن جاوری

- بهمن 97 چکیده
15 احمد النعمه جغرافیایی تاریخی عراق در دوره ساسانی بر اساس منابع کهن اسلامی خانم دکتر لیلا مکوندی دکتر رضا نوری شادمهانی دی ماه 9 چکیده
16 امیرمسعود حیدری پژوهش باستان شناختی آثار اسلامی سده های متاخر در انجدان و کهک (استان مرکزی) دکتر رضا نوری شادمهانی - آذر 98 چکیده
17 رعنا نیکبخت نصرآبادی تحلیل تاریخی بر میدان هنر و عاملان هنری در دوره تاریخی تیموری دکتر رضا نوری شادمهانی - اسفند99 چکیده
18 ستوده حریت تحلیل شهر ایرانی در نگاره های نصوح م

دکترمحسن جاوری

دکتر رضا نوری شادمهانی

- اسفند 99 چکیده
19 مجید نوری بررسی باستان شناسی حسینیه و خانقاه آران و بیدگل دکتر محسن جاوری دکتر رضا نوری شادمهانی تیر ماه 1400 چکیده
20 زینت شهریارپور اهمیت جغرافیایی سیاسی دریایی هخامنشیان بر اساس مدارک باستان شناسی خانم دکتر لیلا مکوندی - مهرماه99 چکیده
21 فرزانه سبحانی سنت های معماری آرامگاهی در دوره اشکانی دکتر عباسعلی رضائی نیا - بهمن 98 چکیده
22 شهریار ریزانه بررسی آیین ها و آداب تدفینی در گورستان عصر آهن استرک دکتر جواد حسین زاده ساداتی - مهرماه 1400 چکیده
23 زهره علی اکبری بررسی و تحلیل عناصر چوبی وابسته به معماری در نگاره های کمال الدین بهزاد

دکتر رضا نوری شادمهانی

دکتر محسن جاوری

- آذر ماه 1400 چکیده
24 مهدیه درزی بررسی و طبقه بندی نقوش موجودات ترکیبی در اثر مهرهای بایگانی های تخت جمشید خانم دکتر لیلا مکوندی - شهریور 1401 چکیده
25 زینب عرب آزمایش زغالی کردن گیاه جو برای تهیه مجموعه مقایسه ای مدرن با داده های باستان شناسی

دکتر جواد حسین زاده ساداتی

دکتر عباسعلی رضائی نیا

- شهریور 1401 چکیده
26 کیانا اشرافی  تحلیل جامعه شناختی سبک شناسی نقوش سفال های دوره سیلک I تا IV درمحوطه سیلک

دکتر جواد حسین زاده ساداتی

دکتر علیرضا سرداری زارچی

- آذر ماه 1401 چکیده
27 نرجس خان فینی مطالعات باستان گیاه شناسی در محوطه قره تپه سگزآباد در عصر آهن2و3دشت قزوی

دکتر جواد حسین زاده ساداتی

دکترمصطفی ده پهلوان

- بهمن 1401 چکیده