کتاب های اساتید

کتاب های اساتید

لیست کتاب های اساتید دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان بر اساس حروف الفبا

   جهت مشاهده کتب روی اسم نویسنده کلیک نمایید.

ردیف نام ونام خاندادگی تعداد کتاب چهره
1 دکتر احمد اکبری 3
2 دکتر عباس اکبری 14
3 استادمهدی ایرانی 1
4 دکتر محمدرضا غیاثیان 2
4 دکترامیرحسین چیت سازیان 1
5 دکتر بابک عالمی 1
6      
7