انتصاب دکتر احمد اکبری بعنوان عضو کارگروه تخصصی مهندسی نساجی وزارت علوم

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۳
تعداد بازدید:۱۳۷۹
طی حکمی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، دکتر احمد اکبری عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان به عضویت کارگروه تخصصی مهندسی نساجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.