انتصاب دکتر امیر حسین چیت سازیان بعنوان عضو کارگروه تخصصی هنر وزارت علوم

۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۷
تعداد بازدید:۱۱۵۶

انتصاب دکتر امیر حسین چیت سازیان عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان بعنوان عضو کارگروه تخصصی هنر وزارت علوم