انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز ملی فرش ایران و پژوهشکده فرش ایران (دانشگاه کاشان)

۲۸ تیر ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۴
تعداد بازدید:۱۴۰۴

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز ملی فرش ایران و پژوهشکده فرش ایران (دانشگاه کاشان)

 
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز ملی فرش ایران و پژوهشکده فرش ایران (دانشگاه کاشان)


تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز ملی فرش ایران و پژوهشکده فرش ایران (دانشگاه کاشان) امضا شد.
 

این تفاهم نامه به منظور تعامل و همکاری پژوهشی، علمی و آموزشی مشترک در زمینه فرش دستباف ایران به منظور پیشبرد برنامه های کاربردی و استفاده بهینه از توانمندیهای طرفین منعقد شد.

 در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک که رییس مرکز ملی فرش ایران و رییس پژوهشکده فرش ایران دانشگاه کاشان حضور داشتند با اشاره به اهمیت پژوهش در حوزه فرش دستباف تقویت فعالیت های پژوهشی از جمله اولویت های مرکز ملی فرش ایران عنوان شد.

بررسی کارشناسی و تخصصی و اعلام نظر درباره پروژه های مرتبط با فرش دستباف کشور در راستای جذب اعتبارات پژوهشی طرفین، طراحی و اجرای دوره های آموزشی و کارگاه های علمی- کاربردی موردنیاز در حوزه فرش دستباف برای عموم، دانشجویان و دانش آموختگان رشته فرش دستباف و نیازسنجی پژوهشی و آموزشی در راستای برطرف کردن مشکلات و ارایه طرح های پیشنهادی و همکاری در اجرای آن از جمله محورهای همکاری است. 

همچنین همکاری در زمینه برگزاری همایش ها و سمینار ها، دوره ها و نشست های تخصصی و استفاده از امکانات طرفین، کمک به توسعه کارآفرینی و ارتقای توانایی های فنی و تخصصی دانش آموختگان فرش دستباف، ایجاد و تقویت بانک های اطلاعاتی مورد نیاز طرفین و  همکاری مشترک در تولید نرم افزار و طراحی و اجرای سامانه های الکترونیکی در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی فرش دستباف از دیگر محورهای این همکاری مشترک است.

در این تفاهم نامه به همکاری و مشارکت در تولید ابزار های آموزشی قابل استفاده برای عموم، همکاری در زمینه انتشار کتب و نشریات علمی- آموزشی فرش دستباف، تبادل اسناد و مدارک علمی و استفاده از تجهیزات تحقیقاتی مشترک، استفاده از فضای آموزشی و آزمایشگاهی طرفین، اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک و همچنین انتشار مقالات علمی حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی مشترک با نام پژوهشکده و مرکز تاکید شده است.

گفتنی است این تفاهم نامه به امضای سیدمحمد ویسیان (معاون امور تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران) و احمد اکبری (رییس پژوهشکده فرش ایران دانشگاه کاشان) رسید.