فصل پنجم کاوش آموزشی محوطه تاریخی فیض آباد انجام شد

۲۸ تیر ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۷
تعداد بازدید:۸۴۹

فصل پنجم کاوش آموزشی محوطه تاریخی فیض آباد انجام شد

فصل پنجم کاوش آموزشی محوطه تاریخی فیض آباد انجام شد

معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان  گفت: پنجمین فصل کاوش آموزشی محوطه تاریخی فیض آباد انجام شد.

دکتر نوری شادمهانی اظهار داشت: بر اساس پژوهش های میدانی این مکان برای آموزش دانشجویان باستان شناسی مناسب تشخیص دادیم و از سال 91 کار کاوش را در این منطقه  متمرکز کردیم.

عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان  افزود: طی کاوش های انجام شده از سه سال پیش متوجه یک ارگ در این محوطه شدیم که در سنت شهرسازی ایرانی مهمترین بخش یک شهر محسوب می شود و از این نظر این ارگ برای ما مهم است برای اینکه هیچ شهر ایلخانی باقی نمانده که ارگ آنها پابرجا باشد.

وی خاطر نشان کرد: این محوطه فیض آباد که از عصر ایلخانی است از جهت مطالعه شهرسازی ایرانی بسیار قابل توجه است.

دکتر نوری افزود: امسال در این ارگ بقایای یک شاه نشین که محل زندگی حاکم شهر بوده توانستیم کشف کنیم.

معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان با بیان اینکه این کاوش 20اردیبهشت ماه جاری پایان یافت تاکید کرد: در فروردین و اردیبهشت سال آینده با همکاری دانشجویان باستان شناسی کاوش را در قسمت دیگر این ارگ ادامه خواهیم داد.

فصل کاوش آموزشی محوطه تاریخی فیض آباد به سرپرستی دکتر رضا نوری شادمهانی و همکاری دکتر مجید منتظر ظهوری (استاد مدعو) دانشگاه کاشان و دانشجویان ورودی رشته باستان شناسی سال 93 انجام شد.

محوطه فیض آباد در 10 کیلومتری شمال شهر نوش آباد قرار دارد.