اخبار

نمایشگاه آثار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری
دکتربابک عالمی

نمایشگاه آثار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری

جناب آقای محسن جاوری رئیس دانشکده معماری و هنر موضوع : درخواست انعکاس خبر در سایت دانشگاه به نام خدا مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی جناب آقای دکتر خدمتی با سلام و احترام باستحضار می رساند نمایشگاه آثار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری با عنوان "دانشکده معماری و شهرسازی" در تاریخ ۱ و ۲ اسفند مصادف با دوشنبه و سه شنبه هفته آتی در گالری دانشکده معماری و هنر واقع در ساختمان اسلامی، طبقه همکف برگزار خواهد شد. مزید امتنان است که خبر و پوستر این موضوع که به پیوست تقدیم می گردد در سایت دانشگاه منعکس شود. با تشکر بابک عالمی معاون پژوهشی، فناوری وکارآفرینی دانشکده معماری و هنر

ادامه مطلب