آخرین اخبار

نمایشگاه آثاردانشجویان درحوزه فرش(انجمن علمی فرش وانجمن علمی صنایع دستی)

نمایشگاه آثاردانشجویان درحوزه فرش(انجمن علمی فرش وانجمن علمی صنایع دستی)

انجمن علمی فرش با همکاری انجمن علمی صنایع دستی دانشگاه کاشان تقدیم میکند. یکشنبه ۱ خرداد لغایت چهارشنبه ۴ خرداد. مکان : نگارخانه دانشکده معماری و هنر - ساختمان اسلامی - طبقه اول ساعت بازدید : ۱۲ الی ۱۷

ادامه مطلب