آخرین اخبار

چاپ کتاب فرش  ودست بافته های جنوب استان کرمان

چاپ کتاب فرش ودست بافته های جنوب استان کرمان

کتاب فرش و دستبافته های جنوب استان کرمان با تایید دانشگاه کاشان، توسط مرکز کرمان شناسی با همکاری بنیاد ایران شناسی و با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، منتشر گردید. این کتاب توسط هانیه مهدی پور، جناب دکتر امیرحسین چیت سازیان (عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان )، مهندس حسن عزیزی و فخری الله توکلی در ۵ فصل و ۱۴۶ صفحه، به ارائه اطلاعات در مورد دستبافته های جنوب استان کرمان خصوصا حوزه شهرستان جیرفت می پردازد. این شهرستان به جهت داشتن تنوع قومی از تنوع طرح و نقش در فرش و دستبافته ها برخوردار است. این کتاب با طبقه بندی فرش های جنوب استان کرمان براساس پدیده های سبک طرح و نقش، تکنیک بافت، رنگ و رنگرزی، منبع خوبی در زمینه بررسی هنر اقوام ساکن در جنوب استان کرمان است. در فصلهای مختلف کتاب به معرفی استان کرمان، اقوام ساکن در منطقه، فن بافندگی مناطق مهم فرش بافی شهرستان جیرفت، فرآیند تولید فرش و روند بافت، انواع نقشه ها و مهم ترین حاشیه ها، نقش مایه های مورد استفاده در بین بافندگان و همچنین معرفی انواع دستبافته ها و تحلیل و سبک شناسی فرش و دستبافته های آن منطقه، پرداخته شده است.

ادامه مطلب